Tận tâm phục vụ.
Uy tín , chất lượng
Tiết kiệm thời gian
Mr. Hieu       Tel: 0969 808 629
Email: hieu@hdts-industry.com
Mr.Haruki     Tel: 0969 463 894
Email: Haruki@hdts-industry.com
Mr. Hiroshi   Tel: 0968 502 186
Email: Hiroshi@hdts-industry.com
Mr. Tung       Tel: 0962 251 466 ( HN )
Email: sale05.hdtsv@gmail.com
Mr. Anh         Tel: 0962 000 446 ( HCM )
Email: sale06.hdtsv@gmail.com


Danh mục
    .
    .
    .