Tận tâm phục vụ.
Uy tín , chất lượng
Tiết kiệm thời gian

 Điều áp mini RVUM4-4 Pisco


[chitiet]
RVUM4-4 Thiết kế nhỏ gọn cho phép cắm ở giữa đường ống
Có đồng hồ hiển thị áp suất điều chỉnh.
Kích thước ống cắm phi 4mm


Một số mã thường dùng.
RVUM4-4
RVUM6-4
RVUM6-6
RVUM8-6
RVUM8-8
RVUM4-4
RVUM6-4
RVUM6-6
RVUM8-6
RVUM8-8
[/chitiet]

Danh mục
    .
    .
    .