Tận tâm phục vụ.
Uy tín , chất lượng
Tiết kiệm thời gian

JSGC6-M5 Pisco
JSGC PISCO


[chitiet]


Lưu lượng có thể được thiết lập với chỉ báo số. Giảm nhiệm vụ cài đặt luồng ban đầu hoặc bảo trì / thay thế chúng

Kích thước JSGC6-M5:

 • Đường kính ngoài ống (φD): 6 mm
 • Kích thước ren : M5

Đặc điểm kỹ thuật JSGC6-M5:

 • Lý tưởng để giảm giờ công để thiết lập tốc độ dòng chảy và làm rõ việc quản lý. 
 • Với thang đo mỗi 0,5 lần quay 
 • Đặc điểm tuyến tính để dễ dàng điều chỉnh 
 • Kích thước cấu hình thấp và nhỏ nhất trong ngành 
 • Chất lỏng được sử dụng: Không khí 
 • Phạm vi áp suất làm việc: 0,1-1,0MPa 
 • Kiểm tra áp suất hoạt động của van: 0,05MPa 
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0 đến 60 ° C (không đóng băng)

[/chitiet]

Danh mục
  .
  .
  .