Tận tâm phục vụ.
Uy tín , chất lượng
Tiết kiệm thời gian

 

VP8×30EN-M6
[chitiet]
Thích hợp hút các chi tiết gia công dài với diện tích hút hạn chế như bảng mạch và chất bán dẫn

[/chitiet]

Danh mục
    .
    .
    .