Tận tâm phục vụ.
Uy tín , chất lượng
Tiết kiệm thời gian
Lõi lọc VFE20 cho lọc chân không VFR20,  VFB20 Pisco.


[chitiet] 

Lõi lọc VFE20 dùng để thay thế cho lọc chân không Pisco kiểu VFR20, VFB20.

Diện tích lọc  20cm²Tiết kiệm chi phí so với thay thay cả bộ.

Các mã lọc áp dụng

Lọc lưu lượng lớn 2 đầu cắm ống VFR

VFR20-6-6.

VFR20-8-8.

VFR20-10-10.

VFR20-12-12.

VFR20-16-16.

Lọc lưu lượng lớn 1 đầu cắm ống 1 đầu xả VFR

VFR20-6

VFR20-8

VFR20-10

VFR20-12

VFR20-16

Lọc lưu lượng lớn 2 đầu cắm ống VFB

VFB20-6-6

VFB20-8-8

 VFB20-10-10

VFB20-12-12

VFB20-16-16

[/chitiet] 

Danh mục
    .
    .
    .