Tận tâm phục vụ.
Uy tín , chất lượng
Tiết kiệm thời gian

[chitiet]

ng Fluororesin (FEP) SET  Pisco

Được sử dụng trong môi trường hóa chất ,  ống chịu được nhiệt độ cao, có thể làm ống dẫn keo.

Ống Fluororesin (FEP) Tube, SET
Ống SET của PISCO


Fluid medium

Khí, Nước (có điều kiện*), Du nhiệt (có điều kiện *)

Max. áp suất hoạt động (65%RH at 20ºC)

2.7MPa(SET0420), 1.6MPa(SET0425, 0640),
1.0MPa(SET0860, 1075, 1290, 1/4, 3/8, 1/2),
0.7MPa(SET1080, 1210, 1613)*

Max. chân không

-100kPa

Khong nhit độ hoạt động

-65~200ºC (Không đóng băng)

* Xem thêm ở tài liệu.

 

 

■MM size/  Kích thước ống SET Pisco hệ mét

 

Code

0420

0425
(5/32)

0640

0860
(5/16)

1075

1080

1290

1210

1613

O.D.(mm)

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

I.D.(mm)

ø2

ø2.5

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

■Inch size/ Kích thước ống SET Pisco hệ inch

Code

1/4

3/8

1/2

O.D.(mm)

ø6.35

ø9.53

ø12.7

I.D.(mm)

ø4.57

ø6.99

ø9.56


 

 •  ng fluororesin (FEP) phù hp vi ng dng hóa hc.
 •  Thích hp nht cho các ngành công nghip hóa cht, thc phm, chăm sóc y tế và cht bán dn.
 •  Nhit đ hot đng đa dng
 •  Kích thước inch, hoàn ho đ s dng vi khp ni nén SUS316 kích thước inch, có sn dưới dng sn phm đt hàng sn.
 • Nhiều  Mu màu ng
 • Các mã ống PISCO:  SET0420, SET0425, SET0640, SET0860, SET1075, SET1080, SET1290, SET1210, SET1613, SET1/4, SET3/8, SET1/2
Ống chịu hóa chất,  ống chịu nhiệt độ cao, ống dẫn keo, Ống Pisco

 [/chitiet]

Danh mục
  .
  .
  .