Tận tâm phục vụ.
Uy tín , chất lượng
Tiết kiệm thời gian

● Bảo vệ ống khỏi biến dạng.
● Ống siêu mềm có thể kết nối với Phù hợp.
● Cần thiết cho kết nối với Đầu nối đẩy vào, khi môi chất lỏng là nước 


 

Danh mục
    .
    .
    .