Tận tâm phục vụ.
Uy tín , chất lượng
Tiết kiệm thời gian


Kích thước cổng: Rc1 / 4, Rc3 / 8, Rc1 / 2, 

Phạm vi áp suất hoạt động: 0 ~ 1,5 MPa, 

Nhiệt độ môi trường: -5 ~ + 60 ℃ (Không đóng băng).

Danh mục
    .
    .
    .