Tận tâm phục vụ.
Uy tín , chất lượng
Tiết kiệm thời gian

● Cắt ống theo chiều dài yêu cầu, sử dụng thước đo. (Chiều dài thước đo: 1m) 
● Lưỡi kép hình núi. Xoay nó cho New Blade Side. 
● Cắt Ống Độc đáo và Chắc chắn với Hướng dẫn Ống. 
● Chức năng khóa an toàn

Danh mục
    .
    .
    .